Ламинат РRОТЕСО Advantage РА 193 Престиж
Цена: 1 300 р

Ламинат Proteco, Advantage, РА 193 Престиж

Технические параметры ламината Proteco, Advantage, РА 193 Престиж

Описание ламината Proteco, Advantage, РА 193 Престиж