Ламинат Parador «Edition 1» 1371376 Piero Lissoni Domino
Цена: 5 315 р
Ламинат Parador, Edition 1, 1371376 Piero Lissoni Domino

Ламинат Parador, Edition 1, 1371376 Piero Lissoni Domino

Технические параметры ламината Parador, Edition 1, 1371376 Piero Lissoni Domino

Описание ламината Parador, Edition 1, 1371376 Piero Lissoni Domino


Ламинат Parador, Edition 1, 1371376 Piero Lissoni Domino